با دانش، مهارت و تخصص بیشتر درآمد بیشتری کسب کنید و زندگی شادتر و قدرتمندتری را تجربه کنید.

نویسنده، مدرس و صاحب نظر در حوزه کنترل داخلی، ریسک، حسابرسی IT، ITGRC

با پیوستن به شبکه های اجتماعی رضا صبری در هر کجا و هر زمان مطالب مورد نیاز را دریافت کنید.

پس از حضور در جلسات آموزشی به صورت حضوری و آنلاین، لحظه ای که به شبکه های اجتماعی رضا صبری می پیوندید، با دریافت آنلاین مطالب و محتوای مورد نیاز می توانید دانش و مهارت خود را ارتقاء داده و  موفقیت طولانی و تبدیل شدن شما را به یک فرد حرفه ای و موفق را تضمین می نماید.

آخرین فعالیتهای من

پادکست

ویدئو

مستندات

رضا صبری را دنبال کنید

سمینار، کارگاه، نظرات و وبینار های من را دنبال کنید

پخش ویدیو

منابع و دوره های آموزشی ما برای شما

کارگاه کنترل داخلی برگزار شده سوابق
کارگاه حسابرسی داخلی برگزار شده سوابق
کارگاه COBIT برگزار شده سوابق
کارگاه حسابرسی IT برگزار شده سوابق

برنامه ها و رویدادهای آتی من

یکی از اهداف من ارتقاء سطح دانش و مهارت حسابرسان داخلی و سایر کارشناسان که خدمات مشاوره و اظمینان بخشی ارائه می دهند در  همین راستا برنامه های آتی بنده تمرکز بر مباحث روز حرفه شامل حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات، سواد دیجیتال و چالش های روز حرفه می باشد.

گواهینا مه های من

نشانه الکترونیکی گواهینامه های من

برنامه های آموزشی پیش رو

 رضا صبری نویسنده، مدرسین  و صاحب نظر در زمینه کنترل داخلی، ITGRC و حسابرسی داخلی  ITدر حوزه بانک ها سازمانها و شرکت های بورسی و فرابورسی است. ایشان با نوآوری در راستای تدوین و برگزاری دوره های نوین در زمینه کنترل داخلی چارچوب COSO،COSO ERM  و چارچوب COBIT و حسابرسی داخلی خبره بانکی، حسابرسی داخلی خبره آمریکا CIA و حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات اقدام نموده است. در حال حاضر ایشان در راستای ارتقای حرفه نسبت به ارائه ایجاد آکادمی رضا صبری با هدف معرفی مفاهیم، استانداردها، رهنمودها و آخرین چالش‌های حرفه و ارتقاء دانش و مهارت حرفه  اقدام نموده است.