برگزاری موفق اولین دوره حسابرسی داخلی خبره بانکی

این دوره منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (Certified Financial Services Auditor-CFSA  انجمن حسابرسان داخلی آمریکا  (IIA) ویژه شبکه بانکی در ایران با توجه به فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی طراحی شده است. در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم اساسی حسابرسی داخلی و استانداردها و رهنمودهای مرتبط با آن مطابق انجمن حسابرسان داخلی آشنا خواهند گردید و سپس  به صورت عملی نسبت به انجام حسابرسی داخلی شامل نحوه ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، انجام حسابرسی فرایندهای اصلی بانک در سطح ادارات ستادی، شعب و فرایندهای فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی همراه با مثال و نمونه های عملی اقدام خواهند گردید که پس از موفقیت در ازمون و کسب نمره 70 از 100 گواهینامه اعطاء خواهد گردید.

دوره های آموزشی

دوره ها
grcgroup96

کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

لذا دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی مفاهیم کنترلهای داخلی بر اساس چارچوب coso2013، برای مدیران مالی و حسابداران سازمانها و شرکتها به منظور رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به

Read More »
دوره ها
grcgroup96

کوبیت 5

کارگاه آموزشی  چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل یکی از بخش های مهم در حسابرسی  چه در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی  مستقل ارزیابی کنترلهای داخلی مرتبط

Read More »

نیاز به مشاوره دارید ؟

در صورت داشتن هر گونه سوال در ارتباط با آموزش ها ، دوره ها ، اسلاید ها و … با ما در تماس باشید .

رضا صبری

نویسنده، مدرس و صاحب نظر در خصوص کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و نظارت نوین در سازمانها و بانکهای کشور

Coworkers team brainstorming

آموزش

حضوری و غیر حضوری

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات 

Featured-Thinking_img-2.jpeg

مشاوره

تخصصی

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات 

photo-1540575467063-178a50c2df87

کنفرانس

حسابرسی و نظارت

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات