رضا صبری

رضا صبری نویسنده، مدرس  و صاحب نظر در زمینه کنترل داخلی، ITGRC و حسابرسی داخلی  ITدر حوزه بانک ها سازمانها و شرکت های بورسی و فرابورسی است. ایشان با نوآوری در راستای تدوین و برگزاری دوره های نوین در زمینه کنترل داخلی چارچوب COSO،COSO ERM  و چارچوب COBIT و حسابرسی داخلی خبره بانکی، حسابرسی داخلی خبره آمریکا CIA و حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات اقدام نموده است.

در حال حاضر ایشان در راستای ارتقای حرفه نسبت به ارائه ایجاد آکادمی رضا صبری با هدف معرفی مفاهیم، استانداردها، رهنمودها و آخرین چالش‌های حرفه و ارتقاء دانش و مهارت حرفه  اقدام نموده است.

گواهینامه های من

دارای گواهینامه بین المللی متخصص چارچوب Foundation COBIT2109 از ISACA

بژ الکترونیکی گواهینامه COBIT2019

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی (COSO2013) COSO Internal Control Certified از IIA

بژ الکترونیکی گواهینامه COSO 2013

عضویت های بین المللی من

عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

عضو انجمن بین المللی حسابرسان فناوری اطلاعات آمریکا(ISACA)

کتاب های من

نویسنده کتاب” رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی توسط  دیریت” برای شرکتهای بورسی و فرابورسی- انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار – دی 94

برای مشاهده فهرست مطالب و خلاصه فصل اول اینجا کلیک کنید.

نویسنده کتاب” چارچوب کنترل داخلی COSO2013 برای حسابرسان مستقل” انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران – شهریور

برای مشاهده خلاصه فصل اول کتاب اینجا کلیک کنید.

تجارب حرفه ای من

تجارب حرفه ای من

تجارب عضویت کمیته ریسک من

تجارب حسابرسی داخلی من

تجارب حسابرسی فناوری اطلاعات من

تجارب کنترل داخلی من

تجارب مدیریت ریسک من

سایرتجارب حرفه ای من

تخصص های من

تجارب همکاری تدریس من

  • جامعه حسابداران رسمی ایران
  • مرکز آموزش انجمن حسابدارن خبره ایران(PACT)
  • موسسه علوم بانکی بانک مرکزی
  • مرکز مالی ایران” (وابسته به سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس)
  • انجمن مدیران مالی ایران
  • بانکها، بیمه ها، شرکتهای بورسی و فرابورسی
  •  موسسات عضو حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

سوابق کارگاههای من

کارگاه کنترل داخلی
0
کارگاه حسابرسی داخلی
0
کارگاه COBIT
0
کارگاه حسابرسی IT
0
کارگاه دوره مدیریت ریسک (COSO ERM)
0

مقالات و مصاحبه های من