درباره من

رضا صبری نویسنده، مدرسین  و صاحب نظر در زمینه کنترل داخلی، ITGRC و حسابرسی داخلی  ITدر حوزه بانک ها سازمانها و شرکت های بورسی و فرابورسی است. ایشان با نوآوری در راستای تدوین و برگزاری دوره های نوین در زمینه کنترل داخلی چارچوب COSO،COSO ERM  و چارچوب COBIT و حسابرسی داخلی خبره بانکی، حسابرسی داخلی خبره آمریکا CIA و حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات اقدام نموده است.

در حال حاضر ایشان در راستای ارتقای حرفه نسبت به ارائه ایجاد آکادمی رضا صبری با هدف معرفی مفاهیم، استانداردها، رهنمودها و آخرین چالش‌های حرفه و ارتقاء دانش و مهارت حرفه  اقدام نموده است.

طی سال‌های اخیر ایشان با تالیف کتاب، کسب مدارک حرفه‌ای بین المللیCOSO 2013 & COBIT2019، عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای بین المللی IIA & ISACA ، طراحی کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه کنترل داخلی، حسابرسی داخلی خبره بانکی، حسابرسی داخلی خبره آمریکا (IIA) چارچوب‌های  COSO2013 ، چارچوب COBIT2019 ، چارچوب COSO ERM2017و حسابرسی داخلی IT و نیز برگزاری دوره‌های متعدد مذکور به صورت اختصاصی (بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های بورسی و فرابورسی) و همکاری با قوی ترین مراکز آموزش حرفه ای کشور مانند جامعه حسابداران رسمی، مرکز آموزش انجمن حسابداری ایران(PACT)، موسسه علوم بانکی، مرکز مالی ایران و انجمن مدیران حرفه‌ای مالی سوابق علمی و حرفه‌ای مناسبی را کسب نموده است.

عضویت های بین المللی من

عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

عضو انجمن بین المللی حسابرسان فناوری اطلاعات آمریکا(ISACA)

گواهینامه های بین المللی من

دارای گواهینامه بین المللی متخصص چارچوب Foundation COBIT2109 از ISACA

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی (COSO2013) COSO Internal Control Certified از IIA

بژ الکترونیکی
گواهینامه های من

بژ الکترونیکی گواهینامه COBIT2019

بژ الکترونیکی گواهینامه COSO 2013

کتاب های من

نویسنده کتاب” رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی توسط  دیریت” برای شرکتهای بورسی و فرابورسی- انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار – دی 94

نویسنده کتاب” چارچوب کنترل داخلی COSO2013 برای حسابرسان مستقل” انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران – شهریور

تخصص های من

تجارب حرفه ای من

تجارب حرفه ای من

تجارب عضویت کمیته ریسک من

تجارب حسابرسی داخلی من

تجارب حسابرسی فناوری اطلاعات من

تجارب کنترل داخلی من

تجارب مدیریت ریسک من

سایرتجارب حرفه ای من

تجارب همکاری تدریس من

 • جامعه حسابداران رسمی ایران
 • مرکز آموزش انجمن حسابدارن خبره ایران(PACT)
 • موسسه علوم بانکی بانک مرکزی
 • مرکز مالی ایران” (وابسته به سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس)
 • انجمن مدیران مالی ایران
 • بانکها، بیمه ها، شرکتهای بورسی و فرابورسی
 • موسه حسابرسی مفید راهبر و موسسات عضو حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

سوابق تدریس های من

سوابق برگزاری دوره های ارزیابی کنترل داخلی COSO2013

 1. ارزیابی کنترلهای داخلی در بانکها- در بانک دی در سال 93
 2. ارزیابی کنترلهای داخلی در بانکها، مرکز مالی ایران برای حسابرسان داخلی بانکها و بازرسان بانک مرکزی سال 94
 3. ارزیابی کنترلهای داخلی درشرکتهای بورسی و فرابورسی، مرکز اموزش حسابداران ایران (PACT)-دی 94
 4. همایش ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی –گلد ایران- دی 94
 5. ارزیابی کنترلهای داخلی در بانکها- بانک شهر- دی 95
 6. دستورالعمل کنترل داخلی به صورت اختصاصی ویژه کارگزاریها- مرکز مالی ایران- بهمن 95
 7. ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی- مرکز اموزش حسابداران ایران (PACT- بهمن 95
 8. کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل-موسسه حسابرسی ارشین حساب- اسفند 95
 9. کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران – شرکت ساخت تجهیزات سپاهان گروه مپنا- شهریور 96
 10. همایش ارزیابی کنترلهای داخلی در بانک به صورت عملی و case study فرایند اعتبارات در بانک ملت- مهر96
 11. سخنران و دبیر علمی سمینار آموزشی” بررسی چالش ها و الزامات استقرار نظام کنترل های داخلی نوین چارچوب COSO” ویژه مدیران سازمانها و حسابداران – آبان ماه 1396 با همکاری مرکز مالی ایران
 12. مفاهیم کنترل های داخلی- شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (بانک آینده)- آبان 1396
 13. کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران- مرکز مالی ایران- دی 1396
 14. ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها – موسسه علوم بانکی – مهر 1397
 15. ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها – بانک قوامین – آبان 97
 16. کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل- جامعه حسابداران رسمی ایران –شهریور 97
 17. کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل- موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام – آذر 97
 18. کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل- موسسه حسابرسی اریا بهروش- آذر 97
 19. کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل- موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر- آذر 97
 20. کنترل داخلی برای مدیران مالی و حسابداران- انجمن مدیران مالی ایران –خرداد98
 21. چارچوبهای کنترل داخلی برای حسابرسان داخلی خبره بانکی- موسسه علوم بانکی- آبان 98
 22. کنترل داخلی برای مدیران مالی و حسابداران- شرکتهای زیر مجموعه بانک قوامین-اسفند98
 23. چارچوبهای کنترل داخلی برای حسابرسان داخلی خبره بانکی- موسسه علوم بانکی- تیرماه 99
 24. حسابرسی داخلی برمبنای چارچوب COSO2013- جامعه حسابداران رسمی ایران –شهریور99

سوابق برگزاری دوره های حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

 1. حسابرسی داخلی در بانکها – بانک دی- مهرماه 1393
 2. حسابرسی داخلی برای مدیران حسابرسی داخلی بانکها – مرکز مالی ایران- آبان 1393
 3. برگزاری دوره حسابرسی داخلی خبره بانکی (CFSA)- مرکز مالی ایران- تیرماه 1396
 4. برگزاری دوره انواع گزارشگری در حسابرسی داخلی- موسسه علوم بانکی- مردادماه 97
 5. حسابرسی داخلی در بانکها – بانک قوامین- آذرماه97
 6. برگزاری دوره مفاهیم و استانداردهای حسابرسان داخلی خبره بانکی – موسسه علوم بانکی -خرداد 98
 7. سخنران همایش” حسابرس داخلی خبره بازار سرمایه”- شرکت بورس تهران- تیرماه 98
 8. برگزاری دوره حسابرس داخلی خبره- مرکز آموزش حسابداران خبره ایران- سال 98
 9. حسابرسی داخلی در عمل برای حسابرسان داخلی خبره بانکی – موسسه علوم بانکی – اسفندماه98
 10. برگزاری دوره مفاهیم و استانداردهای حسابرسان داخلی خبره بانکی – موسسه علوم بانکی – اردیبهشت 99
 11. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک – بیمه آسیا- تیرماه 99
 12. حسابرسی داخلی در عمل برای حسابرسان داخلی خبره بانکی – موسسه علوم بانکی – شهریورماه99

سوابق برگزاری دوره مدیریت ریسک (COSO ERM)

 1. مدیریت ریسک در بانکها – کارشناسان ستادی بانک قوامین- تیر 95
 2. مدیریت ریسک بر اساس مدل سه خط دفاعی – کارشناسان ریسک بانک ملت-مرداد96
 3. مدیریت ریسک و تطبیق در بانکها بر اساس چارچوب COSO ERM -کارشناسان ستادی بانک شهر-مهر96

سوابق برگزاری دورهCOBIT

 1. سخنرانی آشنایی با کوبیت 5 برای حسابرسان داخلی بانکها – مدیران بازرسی و حسابرسی بانک انصار-ابان 94
 2. آشنایی با کوبیت 5 برای حسابرسان داخلی بانکها- بانک ملت – خرداد96
 3. آشنایی کوبیت5 برای حسابرسان داخلی و مستقل – مرکز آموزش حسابداران خبره ایران (PACT)- شهریورماه 96
 4. ارائه چارچوبهای حاکمیتی COSO , COBIT5 برای دانشجویان دوره دکتری – IT دانشگاه علامه طباطبایی- آبان  96
 5. سخنرانی در همایش فناوری اطلاعات در صنعت نفت و پتروشیمی با عنوان (IT GRC از طریق COBIT5)- دی 96
 6. آشنایی کوبیت5 برای حسابرسان داخلی و مستقل -مرکز آموزش حسابداران خبره ایران (PACT)- بهمن 96
 7. آشنایی با چارچوب COBIT5 برای مدیران فناوری اطلاعات -شرکت صا ایران -شهریور 97

سوابق برگزاری حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات

 1. کارگاه نظارت و حسابرسی فناوری اطلاعات در بانکها – بازرسانIT بانک مرکزی –مهر96
 2. کارگاه حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات – بانک توسعه تعاون – آبان 97
 3. کارگاه حسابرسی فناوری اطلاعات – گروه تدبیر برتر- ستاد امام – ابان 97
 4. کارگاه حسابرسی فناوری اطلاعات – موسسه علوم بانکی- دی 97
 5. کارگاه حسابرسی فناوری اطلاعات – موسسه علوم بانکی- بهمن98

مقالات و مصاحبه های من