دوره حسابرسی داخلی خبره بانکی- CFSA

دوره حسابرسی داخلی خبره بانکی- CFSA

توضیحات دوره

dots.png

دوره حسابرسی داخلی برای بانکها CFSA

بر اساس گواهینامه (CFSA)Certified Financial Services Auditor

انجمن حسابرسان داخلی امریکا  IIA

ضرورت حسابرسی داخلی در بانک ها و تقویت حرفه ای آن

با توجه به نقش ارزنده‌ای که حسابرسی داخلی در ارکان حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در بانک‌ها دارد و دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در بانک‌ها (شامل بررسی اثربخش و کارآیی عملیات (اهداف عملیاتی)، گزارشگری صورت‌های مالی (اهداف گزارشگری) و رعایت قوانین و مقررات (اهداف رعایتی) بسیار گسترده می باشد. با توجه به اهمیت حسابرسی داخلی و چالش های جاری نظام بانکی کشور، باید حسابرسان داخلی بانک‌ها از قابلیت حرفه‌ای کافی و به روز و مناسب برخوردار باشند تا قادر به رسیدگی کلیه‌ حوزه‌های فعالیت بانکی باشند و با تغییر نقش خود از بررسی صرف بخش‌های مالی، با ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره‌ای نقش ارزنده‌ای در حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک‌ها داشته باشند. به منظور  ایجاد یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش و ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای در بانک‌های کشور بدون داشتن حسابرسان داخلی خبره و با تجربه در بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای حسابرسی داخلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

معرفی دوره

این دوره منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (Certified Financial Services Auditor-CFSA  انجمن حسابرسان داخلی آمریکا  (IIA) ویژه شبکه بانکی در ایران با توجه به فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی طراحی شده است. در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم اساسی حسابرسی داخلی و استانداردها و رهنمودهای مرتبط با آن مطابق انجمن حسابرسان داخلی آشنا خواهند گردید و سپس  به صورت عملی نسبت به انجام حسابرسی داخلی شامل نحوه ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، انجام حسابرسی فرایندهای اصلی بانک در سطح ادارات ستادی، شعب و فرایندهای فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی همراه با مثال و نمونه های عملی اقدام خواهند گردید که پس از موفقیت در ازمون و کسب نمره 70 از 100 گواهینامه اعطاء خواهد گردید.

هدف  دوره

هدف این  دوره ارتقا سطح دانش و مهارت حسابرسان داخلی بانکها و تربیت افراد متخصص در این حوزه  به منظور ارائه خدمات مشاوره و اطمینان بخشی در بانکها مطابق الزامات دستورالعملهای بانکی مرکزی شامل حاکمیت شرکتی، کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی در بانکها است.

مزایای دوره

  • مورد تائید بودن دوره توسط بانک مرکزی
  •  معرفی افراد متخصص در حوزه حسابرسی داخلی به مدیریت ارشد بانکها
  • به کارگیری مباحث کاربردی حسابرسی داخلی بانکها در  دوره
  • طراحی و اجرای دوره توسط اساتید خبره و صاحب نظر در زمینه کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و سابقه بانکی
  • منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (CFSA ) انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)معتبرترین مدارک حرفه ای در حوزه حسابرسی داخلی  در دنیا
  • بهره گیری از آخرین استانداردهای حرفه ای حسابرسی داخلی و تجربیات بین المللی COSO 2103-COSO ERM 2017- COBIT5 – COBIT 2019- IPPF
  • کسب گواهینامه حسابرس داخلی خبره بانکی پس از موفقیت در آزمون
  • ارائه حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات برای حسابرسان داخلی بانکها بدون تخصص IT
  • برگزاری دوره با هزینه ای به مراتب کمتر از خارج کشور در ایران

 

 

 

 

 

بازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانکها و موسسات اعتباری

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید

وبینارها

دوره های آنلاین

دوره تست

معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی

ادامه مطب »