درصورتیکه برای رویداد و کنفرانس و یا مجموعه خود درخواست وقت با رضا صبری را دارید

درخواست خود را طی فرم زیر ارسال نمایید .

Accordion #1
Accordion #1
Accordion #1
پخش ویدیو