کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

توضیحات دوره

dots.png

لذا دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی مفاهیم کنترلهای داخلی بر اساس چارچوب coso2013، برای مدیران مالی و حسابداران سازمانها و شرکتها به منظور رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور  استقرار، شناسایی،خود ارزیابی و اصلاح ضعفهای کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و فرایندهای حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها می باشد.

 

رزومه : آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعریف کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نقش و وظیفه حسابداران در قبال کنترلهای داخلی

آشنایی با چارچوب، اجزا و اصول کنترلهای داخلی COSO

ارزیابی کنترل‌های فرایند  خرید، هزینه‌ها و پرداخت‌ها

ارزیابی سیستم کنترل داخلی چرخه دارایی‌های ثابتارزیابی کنترل­های فرایند فروش، درآمدها و دریافت­ها

ارزیابی کنترل‌های فرایند حقوق و دستمزد

ارزیابی کنترل‌های فرایند  موجودی مواد و کالا

مدیران مالی، حسابداران، کارکنان بخش خزانه داری، انبار و تدارکات

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید