کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

توضیحات دوره

dots.png

دوره کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی مفاهیم کنترلهای داخلی بر اساس چارچوب coso2013، برای مدیران مالی و حسابداران سازمانها و شرکتها به منظور رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور  استقرار، شناسایی،خود ارزیابی و اصلاح ضعفهای کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و فرایندهای حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها می باشد.

 

دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعریف کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نقش و وظیفه حسابداران در قبال کنترلهای داخلی

آشنایی با چارچوب، اجزا و اصول کنترلهای داخلی COSO

ارزیابی کنترل‌های فرایند  خرید، هزینه‌ها و پرداخت‌ها

ارزیابی سیستم کنترل داخلی چرخه دارایی‌های ثابتارزیابی کنترل­های فرایند فروش، درآمدها و دریافت­ها

ارزیابی کنترل‌های فرایند حقوق و دستمزد

ارزیابی کنترل‌های فرایند  موجودی مواد و کالا

مدیران مالی، حسابداران، کارکنان بخش خزانه داری، انبار و تدارکات

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید

وبینارها

دوره های آنلاین

دوره تست

معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی

ادامه مطب »