کنترل داخلی برای حسابرسان مستقل

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کارگاه آموزشی  

کنترلهای داخلی برای حسابرسان

مدرس: رضا صبری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

محتوای کارگاه آموزشی

آشنایی با مفاهیم راهبری، ریسک و کنترل داخلی و ارتباط آنان با یکدیگر

اشنایی با کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و الزامات آن

آشنایی  با رویکرد و معیارهای ارزیابی کنترلهای داخلی شامل

چارچوبCOSO2013، چارچوب کنترلهای فناوری اطلاعات COBIT5 و

  استاندارد حسابرسی کنترلهای داخلی بر گزارشگری مالی  AS5

ارتباط بین انواع حسابرسی با کنترلهای داخلی

مراحل و روش ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نحوه نظارت و ارزیابی توسط حسابرسان مستقل بر ارزیابی کنترلهای داخلی توسط شرکتها

مخاطبین:سرپرستان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مدت کارگاه : 16 ساعت[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

معرفی دوره

دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی حسابرسان مستقل با مفاهیم و چارچوبهای کنترل های داخلی و نیز رهنمودهای اجرایی موسسات حسابرسی بزرگ دنیا و مطابقت آن با الزامات و استانداردهای ایران به منظور تحقق اهداف شامل ارائه معیار ها و رویه های اجرایی مورد استفاده برای ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به منظور کمک به اظهار نظر حسابرس مستقل درباره گزارش کنترلهای داخلی شرکتها و رعایت استانداردهایی از قبیل استاندارد 315 است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]نویسنده کتاب ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی حاکم

بر گزارشگری مالی

دارای گواهینامه سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISO 27001)

مدرس دوره های  کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، COBIT5 و

حسابرسی فناوری اطلاعات در :

جامعه حسابداران رسمی ایران، مرکز آموزش انجمن حسابدارن خبره ایران،

 مرکز مالی ایران،  موسسه علوم بانکی، بانکها و شرکتهای بورسی و فرابورسی  [/vc_column_text][vc_btn title=”دانلود” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Frezasabri.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pptx|||”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

رزومه مدرس

آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی 

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]