کنترلهای داخلی برای هیئت مدیره، مدیران ارشد، کمیته حسابرسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کارگاه و همایش آموزشی  

کنترلهای داخلی برای هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی هلدینگها و سازمانها

مدرس: رضا صبری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

محتوای کارگاه آموزشی

اهمیت کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی ، کاهش ریسکها و

بهبود عملیات و تحقق اهداف سازمان

آشنایی با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

آشنایی با چارچوبهای کنترل داخلی شامل : COSO2013، COSO ERM،  COBIT5 

 رویکرد  و مراحل ارزیابی کنترلهای داخلی 

  نظارت در خصوص ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی بانک

مخاطبین:هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی  هلدینکها و سازمانها

مدت کارگاه : 4 تا 8 ساعت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

معرفی دوره

 سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دستورالعمل کنترل­های داخلی را بر اساس مستندات و تجارب بخش 404 قانون ساربنز­ آکسلی و نیز چارچوب کنترل­های داخلی یکپارچه COSO در تاریخ 16/02/1391 در 18 ماده و 2 تبصره به تصویب رساند، که رعایت مفاد دستورالعمل مذکور از تاریخ ابلاغ آن برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس الزامی گردید. با عنایت به دستوارلعمل مذکور هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی ناشرین بورسی و فرابورسی  نسبت به استقرار سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی و گزارشگری آن در پایان هرسال اقدام نماید. این دوره با آموزش متدولوژی و روش انجام ارزیابی به سوالات و چالش­هایی که هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی با نحوه ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی با آن مواجه هستند، پاسخ می­دهد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]نویسنده کتاب ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی حاکم

بر گزارشگری مالی

دارای گواهینامه سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISO 27001)

مدرس دوره های  کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، COBIT5 و

حسابرسی فناوری اطلاعات در :

جامعه حسابداران رسمی ایران، مرکز آموزش انجمن حسابدارن خبره ایران،

 مرکز مالی ایران،  موسسه علوم بانکی، بانکها و شرکتهای بورسی و فرابورسی  [/vc_column_text][vc_btn title=”دانلود” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Frezasabri.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pptx|||”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

رزومه مدرس

آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی 

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]