مدیریت ریسک erm2017

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی google
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

دوره های مدیریت ریسک COSOERM

COSO ERM

دوره مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی (2017COSO ERM) طی سالهای اخیر مطابق الزامات  بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بانکها و شرکتها نسبت به

مشاهده دوره »