کوبیت 5

کوبیت 5

توضیحات دوره

dots.png

کارگاه آموزشی  چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل

یکی از بخش های مهم در حسابرسی  چه در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی  مستقل ارزیابی کنترلهای داخلی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی و فناوری طلاعات سازمان  است و پس در نتیجه حسابرسان باید تخصص لازم را در زمینه ریسکها و کنترلهای داخلی فناوری اطلاعات را داشته باشند. این دوره با معرفی چارچوب COBIT5،حسابرسان را با مفاهیم راهبری، ریسک و کنترلهای داخلی  فناوری اطلاعات و نحوه ارزیابی کنترلهای داخلی حوزه فناوری اطلاعات از طریق  چارچوب   COBIT5آشنا خواهد نمود.

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

COSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

ضرورت آشنایی با راهبری، ریسک و کنترلهای فناوری اطلاعات

ضرورت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای فناوری اطلاعات

آشنایی چارچوب، اصول چارچوب COBIT5

آشنایی با توانمندسازهای COBIT 5

آشنایی با مدل مرجع فرایندهای5 COBIT

آشنایی با مدل بلوغ ارزیابی فرآیندهای COBIT 5

آشنایی با ارتباط بین COSO2013 با 5 COBIT

چگونگی استفاده حسابرسان داخلی از5 COBIT

آشنایی با مراحل اطمینان بخشی توسط

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید