آبان ۲۶, ۱۳۹۹

مدیریت ریسک IT

معرفی دوره مدیریت ریسک IT ریسک فن آوری اطلاعات جزئی از ریسک کسب و کار است که به ویژه با استفاده،تملک، اجرا، مداخله و به

مطالعه »