درباره آکادمی COBIT ایران

آکادمی COBIT ایران اولین استارت آپ، مرجع دانشی و حرفه ای در زمینه حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات، ریسکIT  و حسابرسی IT در کشور است، که بر اساس ضرورت و الزامات نهادهای بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار در پیاده سازی وارزیابی مدیریت ریسک وکنترل های داخلی  برای تمامی سازمان ها و ارگانها در راستای هماهنگی و ایجاد فرهنگ راهبری شرکتی، مدیریت ریسک وکنترل داخلی، ارتقاء سطح حرفه در جامعه و ارائه مدرک حرفه ای در این خصوص تشکیل شده است.

 آکادمی COSO ایران تنها مرکز و مرجع علمی  در زمینه راهبری شرکتی،  مدیریت ریسک و کنترل داخلی است که منابع، کتب، چک لیست ها، رهنمودها و رویه های اجرایی در زمینه راهبری شرکتی، مدیریت ریسک وکنترل داخلی را به منظور پیاده و بومی سازی چارچوب های بین المللی COSO 2013″ و  COSO ERM 2017“برای واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی، شرکت ها، نهادها، سازمان ها ، انجمن های حرفه ای و دانشگاهها ارائه می نماید.

اهداف آکادمی COSO ایران

 • همکاری با نهادهای قانون گذار، انجمن های حرفه ای و دانشگاهها در راستای فرهنگ سازی  مفاهیم و چارچوبهای کنترل داخلی یکپارچه COSO 2013 و مدیریت ریسک COSO ERM 2017 در کشور
 • کمک به بهبود پیاده سازی مدیریت ریسک و نظام کنترل داخلی در سازمانها، شرکت ها، بانک ها و بیمه ها.
 • ارائه گواهی نامه های حرفه ای برای افراد شاغل در زمینه مدیریت ریسک و کنترل های داخلی در سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و بیمه ها.
 • آموزش و تربیت نیروهای مجرب و ارتقاء سطح دانش افراد در پیاده سازی و ارزیابی مدیریت ریسک براساس چارچوب COSO ERM 2017 و کنترل داخلی COSO 2013 در سازمان ها و شرکت ها با برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها.
 • به اشتراک گذاری اطلاعات و مشارکت افراد متخصص برای پیشرفت حرفه در ایران از طریق ارائه کتب و رهنمودها و نمونه عملی در کشور
 • حمایت از پایان نامه های دانشجویان و محققین در حوزه چارچوبهای کنترل داخلی یکپارچه COSO 2013 و مدیریت ریسک COSO ERM 2017
 • شناسایی افراد متخصص و مستعد و معرفی به کارفرمایان و شرکت ها.
 • ایجاد روابط کاری و ارتباطات سازنده در زمینه ایجاد فرصت های شغلی مناسب.
 • بررسی مسایل و مشکلات استقرار چارچوب مدیریت ریسک و کنترل داخلی در ایران و تلاش برای حل آنها.
 • ایجاد روابط با سازمانهای بین المللی و انتقال تجارب آنها به داخل کشور.

موسسین آکادمی COSO ایران

 • دکتر حسین کثیری                                        
 • دکتر محمدرضا عربی مزرعه شاهی
 • دکتر علوی
 • دکتر محمد باقرآبادی
 • دکتر علی رحمانی
 • دکتر نظام الدین رحیمیان
 • رضا صبری
 • احمد عالی نژاد
 • محمد رضا اعرابی
 • بهزاد فخار

مزایای عضویت  در باشگاه آکادمی COSO ایران:

 • به عنوان فرد حرفه ای در زمینه مدیریت ریسک وکنترل داخلی شناخته شده و به سازمان ها و شرکت های ایران و جهان معرفی شوند.
 • در جریان فعالیت های روز ایران و جهان در زمینه مدیریت ریسک وکنترل داخلی قرار گرفته و  اطلاعات خود را به روز کنند.
 • به صورت ماهانه در زمینه راهبری شرکتی، مدیریت ریسک، کنترل داخلی، کسب و کار و سایر موضوعات مرتبط با حرفه خودآزمایی داشته باشند.
 • خبرنامه های الکترونیکی و سرتیتر اخبار مالی و کسب و کار را دریافت نمایند
 • در جریان کارگاههای آموزشی و همایش ها ی مرتبط با حرفه قرار گیرند.
 • امکان دسترسی رایگان و یا تخفیف منابع، رهنمود، چک لیست و رهنمودها
 • دریافت تخفیف شرکت در دوره های آموزشی و سمینارها